GroenLinks heeft grote twijfels bij nut en noodzaak investering infrastructuur

Op vrijdag 7 december 2018 stonden we als fractie voor de beslissing over onder andere de verbetering van de leefbaarheid van de gemeente Helmond met de omleiding rondom Helmond of de fundamentele aantasting van de natuur bij onder meer bij de wijk Dierdonk met een compensatie van ruim 45 HA natuur. GroenLinks heeft grote twijfels bij nut en noodzaak van de omvangrijke investering in infrastructuur zonder feitelijke onderbouwing bij het Provinciaal Inpassingsplan van de N279 Veghel-Asten en stemde uiteindelijk tegen dit voorstel.

 In het bestuursakkoord Brabant in Beweging staat hierover het volgende:

“Daar waar het voor de doorstroming op de N279 tussen ’s-Hertogenbosch-Asten noodzakelijk is, leggen we ongelijkvloerse kruisingen aan, toekomstbestendig gedimensioneerd op 2x2-baans. Bij de wijk Dierdonk (Helmond) realiseren we een goed ingepaste omleiding, uitgevoerd in 2x1-baans.”

GroenLinks is tegen deze omleiding (in feite een extra weg rondom Dierdonk) en in feite ook een indirecte steun aan een 2X2 baans weg in de toekomst om de volgende redenen.

Een Provinciaal Inpassingsplan zonder exploitatieplan met een investering van ca. 245 miljoen Euro met een risicopercentage van 30% is besluitvorming op basis van drijfzand.

En daaraan toegevoegd de kritische rapportage van de commissie MER van 31 juli 2018 waarin duidelijk staat dat de eerste variant met optimalisatie van de bestaande weg de verkeersproblemen even goed oplost en minder negatieve milieueffecten veroorzaakt.

De grote impact voor de natuur en de leefbaarheid bij onder meer Dierdonk.

Voeg daarbij dat niet gekeken is naar verkeerstellingen maar verkeersberekeningen zoals bleek uit de antwoorden op de technische vragen van het CDA. Kortom modelmatige berekeningen als basis voor een omvangrijke investering in infrastructuur met een grote mate van onzekerheid.