GroenLinks gaat onderhandelen; Rik Grashoff Gedeputeerde-kandidaat

De fractie van GroenLinks heeft ingestemd om te starten met onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord voor Noord-Brabant. Mochten de onderhandelingen succesvol worden afgerond en mochten de leden van GroenLinks akkoord zijn met het concept-bestuursakkoord, dan wordt Rik Grashoff de Gedeputeerde voor GroenLinks.

Fractievoorzitter Hagar Roijackers: “In de pre-formatie hebben we samen met VVD, CDA, D66 en de PvdA stevig en eerlijk gesproken over de dilemma’s die er op tafel liggen op weg naar een bestuursakkoord. Dit gaf voldoende perspectief op een gedeelde basis op hoofdlijnen. Mede-onderhandelaar Tom Ludwig en ik hebben de fractie voorgesteld om de onderhandelingen te gaan starten, onder leiding van de formateurs Huub Dekkers (VVD) en Mariëtte Pennarts (GroenLinks). De fractie heeft daarmee ingestemd.”

Voor de provinciale bestuurdersfunctie is een open procedure doorlopen. Door de selectiecommissie van GroenLinks Brabant, zijn gesprekken gevoerd met meerdere kandidaten die hebben gereageerd op de vacature. De commissie heeft op basis van deze gesprekken een meervoudige voordracht gedaan aan de fractie van GroenLinks. De fractie heeft gekozen voor Rik Grashoff als kandidaat-gedeputeerde.

Waarom Rik Grashoff?

Rik heeft de Gedeputeerdeselectiecommissie van GroenLinks Brabant overtuigd van zijn ruime bestuurlijke en strategische kwaliteiten als wethouder in Rotterdam en Delft, als landelijk partijvoorzitter en als Kamerlid. Rik is een intelligent en zeer ervaren politicus en bestuurder, met goed zicht op de (on)mogelijkheden om als provincie mede vorm te geven aan de transities waar onze samenleving voor staat. Zwaarwegend is zijn ruime bestuurlijke ervaring, zijn strategische kracht en zijn vermogen om rust te bewaren in politiek en bestuurlijk spannende situaties. Die eigenschappen zijn de komende jaren vermoedelijk van groot belang voor Brabant.

Vanuit zijn functie als partijvoorzitter (2013-2015) en zijn periodes in de Tweede Kamer (2010-2012 en 2015-2018) heeft Rik Noord-Brabant goed leren kennen. Zeker vanuit zijn woordvoerderschappen natuur en landbouw. Rik zelf zegt daarover: “Brabant is een unieke en heel interessante provincie. Met een fantastisch innovatief stedelijk cluster, maar ook met een provinciebestuur dat heeft laten zien gedurfde keuzes te maken om de provincie concurrerend, groen en duurzaam te houden.”

Zijn gezinssituatie, met twee opgroeiende zoons en een vrouw die vanwege haar werk gebonden is aan Zuid-Holland, maakt het voor hem onmogelijk om te verhuizen. Rik heeft GroenLinks Brabant verzekerd dat hij altijd in Noord-Brabant is als politiek, bestuur of fractie dat van hem vragen. Hij zal dus erg veel op Brabantse bodem te vinden zijn in de komende jaren. Zoals hij het zelf zegt: “Ik ben 24x7 beschikbaar voor Brabant en de Brabanders.” Een stevig inwerkprogramma met werkbezoeken aan de vele Brabantse stakeholders is voor hem vanzelfsprekend.

De Statenfractie en selectiecommissie van GroenLinks Brabant zijn van mening met Rik Grashoff als kandidaat een kanjer van een bestuurder in huis te hebben. Hagar Roijackers: “Groenste politicus van Nederland in 2016, indiener van meerdere initiatiefwetten rond natuur en landbouw, doorpakker op thema’s die ook de kern vormen van onze provinciale opgaven: we hebben er groot vertrouwen in dat Rik onze provincie, mochten we komen tot een gedragen en groen bestuursakkoord, samen met de collega’s in GS, goed gaat leiden.”