GroenLinks is er ook voor de veiligheid van de buschauffeurs in Brabant

De GroenLinks Statenfractie heeft het initiatief genomen tot de organisatie van een rondetafelconferentie over de sociale veiligheid van de buschauffeurs in Brabant. Tijdens de procedurevergadering van de fractievoorzitters van Provinciale Staten op 19 februari 2018 is ingestemd met een voorstel voor een rondetafelconferentie. Dit voorstel werd samen ingediend met de SP en PvdA.

In de afgelopen jaren is het aantal toezichthouders/Buitengewone Opsporingsambtenaren op de buslijnen in Brabant beperkt. Sjo Smeets Statenlid van GroenLinks: “Een aantal toezichthouders wordt nu ingezet als buschauffeurs. Er zijn echter talloze voorbeelden van chauffeurs die verbaal of fysiek worden aangevallen of bedreigd. In crisissituaties is een snel en goed functionerende veiligheidsknop voor de chauffeurs onmisbaar. Die blijkt echter niet goed te werken volgens de chauffeurs.”

Eind november 2017 heeft FNV Streekvervoer een brandbrief over sociale veiligheid gestuurd naar de directie van Arriva Nederland. Op 8 januari 2018 heeft de fractie van GroenLinks hierover een gesprek gevoerd met een bestuurder van FNV Streekvervoer. Sjo Smeets heeft tijdens het mondelinge vragenhalfuur van de vergadering van Provinciale Staten van vrijdag 19 januari hierover vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van de Provincie met name over het niet voldoende functioneren van de veiligheidsknop in de bussen. De Gedeputeerde van de VVD Christophe van der Maat gaf aan, tijdens een pittig debat, dat die veiligheidsknoppen wel goed werkten.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks het initiatief genomen tot de rondetafelconferentie om de feiten boven tafel te krijgen en ook buschauffeurs, kaderleden van de vakbonden en vakbondsbestuurders te kunnen horen over deze problematiek. Het is de verwachting dat deze rondetafelconferentie in april wordt gehouden. Hierover zijn we nog in overleg met de Statengriffie.

Jesse Klaver heeft tijdens zijn kantinetour in Den Bosch op 22 januari al aandachtig geluisterd naar een vertegenwoordiging van de buschauffeurs en hun grieven en is daarover met hen in gesprek gegaan.