GroenLinks is de groenste partij van Brabant

DEN BOSCH - GroenLinks is de groenste partij van Brabant. Dit bleek maandagavond tijdens een verkiezingsdebat in Gilze-Rijen. Ter voorbereiding op dit debat waren in opdracht van de ZLTO door adviesburo Schuttelaar & partners verkiezingsprogramma's vergeleken.

Hieruit bleek dat alle partijen vinden dat de ecologische hoofdstructuur op korte termijn moet worden aangelegd. Maar bij de uitwerking kiest GroenLinks als enige helder en duidelijk voor 'bescherming van de natuur' in tegenstelling tot andere partijen meer nadruk leggen op 'gebruik van de natuur'.

 

Johan Martens, deelnemer aan het debat namens GroenLinks en zelf biologisch boer, benadrukte dat ook boeren hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Volgens hem moet het provinciale beleid op dit punt aangepast worden. Gronden die door de overheid voor natuur aangekocht worden, moeten niet meer automatisch doorgeschoven worden naar natuurorganisatie's. Als er boeren zijn die hun boerderij omvormen tot natuurboerderij moeten zij ook in aanmerking komen voor toedeling van toekomstige natuurgrond. Ook ter verbetering van de waterkwaliteit en het reguleren van de waterhuishouding kiest GroenLinks, vergeleken met andere partijen in Brabant, voor vergaande maatregelen. De Kaderrichtlijn Water moet in 2015 wordt gehaald en niet zoals sommige partijen voorstaan pas in 2027. Verder dient tegengaan van de verdroging nu versneld worden aangepakt.