GroenLinks Brabant wil dat klimaat basis is voor beleid GS

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2017 aankomende vrijdag zal GroenLinks Brabant kritisch kijken of het College van Gedeputeerde Staten de waarden met betrekking tot klimaat, energiebeleid en het tegengaan van maatschappelijke tweedeling deelt. Deze vrijdag is het moment om in ogenschouw te nemen hoe Gedeputeerde Staten haar beleid van de afgelopen twee jaar heeft uitgevoerd en vormgegeven.

De Perspectiefnota is een wezenlijk onderdeel van de nieuwe bestuursvorm die GS voorstaan. Bij het aantreden van deze coalitie is er een meerjarenplan opgesteld waarin processen en doelstellingen zijn geformuleerd. De Staten controleren de Gedeputeerden op hun beloftes en resultaten.

GroenLinks Brabant is positief omdat er vernieuwende stappen zijn gezet. Kritisch omdat ze ziet hoe zoekend het College nog is. Kritisch omdat de echte noodzakelijke stappen door dit College nog niet gezet lijken te worden. Is dat gebrek aan lef of aan visie? Of is er nog meer tijd nodig voordat echt kan worden doorgepakt op de maatschappelijke opgaven die ingewikkeld lijken en vaak samenhangen met andere ontwikkelingen in Europa en de wereld? GroenLinks heeft al meerdere malen de Klimaatbegroting voor Brabant op de agenda willen zetten, maar daar wilde het College nog niet aan. Wij denken dat dit de tijd is dat dit de basis vormt voor het beleid.

Er is nog een wereld te winnen in Brabant op het gebied van klimaat, energieontwikkelingen en welvaart. In de ogen van de GroenLinks fractie wordt er veel geïnvesteerd in de economie. Dit is nodig en van belang, maar de fractie vraagt het College ook om verder te kijken. Wat met de ene hand op financieel gebied wordt binnengehaald, zou met de andere hand teruggegeven moeten worden aan de Brabander. Op het gebied van zorg, eerlijke banen en aan de natuur. Een welvaartsindicator, waarin alle elementen van een samenleving getoetst worden zou een belangrijk instrument zijn. Het geheel is meer dan de som der delen. 

Vrijdag worden de kaarten opnieuw geschud. De fractie van GroenLinks zal een aantal kritische kanttekeningen plaatsen, maar ze ziet ook mogelijkheden tot samenwerking. Met zowel oppositie- als coalitiepartijen. Met het belang van Brabant en al haar inwoners voor ogen blijft GroenLinks Brabant zich inzetten voor een gezonde, mooie, groene provincie.