GroenLinks Brabant wil betaalbare zorginnovaties

Bedrijven op Pivot Park in Oss die extra geld krijgen van de provincie voor zorginnovaties, kijken ook naar de betaalbaarheid. Tijdens de Statenvergadering van 31 augustus is een motie op initiatief van GroenLinks Brabant daartoe aangenomen.

Statenlid Hagar Roijackers: “We willen dat alle Brabanders gezond ouder kunnen worden. Maar dan moet iedereen ook toegang kunnen krijgen tot de nieuwste technische en medische snufjes. We hebben betaalbaarheid van zorginnovatie op de agenda gezet.”

Provinciale Staten sprak op 31 augustus over een extra investering van 5 miljoen euro in het Uitvoeringsprogramma Life Sciences & Health. Dit geld komt onder meer ten goede aan ‘shared facilities’ en mkb-netwerken op het Pivot Park (voormalig MSD/Organonterrein) in Oss.

“Meer banen, meer innovatie, meer samenwerking en een stevige bijdrage aan het gezond ouder worden. Dat is de belofte. Er zijn al ruim 50 bedrijven actief op Pivot Park; daar mogen we trots op zijn. Wel willen we scherp kijken naar de maatschappelijke resultaten. Extra banen in de regio en technische oplossingen die haalbaar, schaalbaar en betaalbaar zijn.”

De motie van GroenLinks, CDA en Lokaal Brabant werd gesteund door een meerderheid van Provinciale Staten. Hierin werd het provinciaal College opgeroepen om bij de haalbaarheidsonderzoeken naar kansen voor markintroductie (voor nieuwe producten vanuit Pivot Park) ook te kijken naar de betaalbaarheid en toegankelijkheid (vergoeding) van de toekomstige producten.

Hagar Roijackers: “Als de combinatie van high tech en handjes in de regio ten dienste komt aan prachtige zorgoplossingen die ook nog eens betaalbaar en toegankelijk zijn voor wie het nodig heeft, dan creëren we in Brabant een maatschappelijke business case van jewelste.”