De Brabantse GGD’en onderzochten de luchtkwaliteit in Brabant (https://www.ggdhvb.nl/milieu-en-veiligheid/luchtkwaliteit-en-gezondheid/). Zij kwamen tot de conclusie dat niemand in Brabant op een plek woont waar gezonde lucht is. Ook kwamen zij tot de conclusie dat er meer maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. GroenLinks Brabant vraagt al jaren om meer inzet om de luchtkwaliteit te verbeteren, dit gaat tenslotte om de gezondheid van de Brabanders. Dit rapport van de GGD’en zou wat de fractie van GroenLinks betreft een stevige wake-up call moeten zijn om ook provinciaal de inzet voor gezonde lucht te intensiveren. Daarom hebben Statenleden Jade van der Linden en Tom Ludwig vragen gesteld aan het College.