Op 8 juni kreeg de Tweede Kamer het manifest ‘Geef kinderen gezonde lucht’ aangeboden. Een initiatief van het Longfonds en de Long Alliantie Nederland. GroenLinks Brabant was één van de ondertekenaars. “Een nieuw kabinet moet veel meer werk maken van schone lucht”, aldus statenlid Jade van der Linden.

Veel artsen zijn het beu. Luchtvervuiling verslechtert de gezondheid van hun patiënten, en niet zo’n beetje ook. Daarom hebben ze via het Longfonds de handen ineengeslagen om, samen met maatschappelijke en politieke organisaties, af te dwingen dat een nieuw kabinet stevige en concrete stappen zet om luchtvervuiling terug te dringen.

Brabant hard geraakt

GroenLinks Brabant ondertekende de petitie, evenals DWARS en enkele provinciale en lokale GroenLinks-afdelingen. “In Brabant is de opgave extra groot. We hebben hier de meeste kilometers aan wegen, grote industriële clusters, veel transport en logistiek en zelfs wereldwijd gezien de meeste intensieve veehouderij op het aantal inwoners. In Noord-Brabant is helaas relatief de hoogste sterfte aan longkanker. We zijn hard geraakt door Q-koorts en ook harder dan andere provincies in ziektelast door COVID-19. We moeten beter meten en onderzoeken wat bijdraagt aan ziektelast. Maar laten we als overheid niet alleen passief onderzoek afwachten. Je kunt, en moet, nu al alles op alles zetten om de uitstoot aan fijnstof en stikstof terug te brengen”, aldus fractievoorzitter Hagar Roijackers.

Overheden versterken elkaar

Jade van der Linden: “De belofte van het provinciale College is: we willen drie gezonde levensjaren erbij voor elke Brabander. Als je dat serieus meent, dan moet je beginnen met schone lucht. Je moet elkaar als overheden versterken om de volksgezondheid op 1 te zetten. Gemeenten zijn straks aan zet in het vaststellen van hun Omgevingsplan. Voor nu hebben we als provinciale fractieleden uit volle overtuiging dit landelijke manifest getekend, om het bij de Tweede Kamer en de onderhandelaars voor het nieuwe regeerakkoord boven aan de agenda te krijgen!”