GroenLinks Brabant blij met nieuw inzicht gedeputeerde

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft aangegeven dat de inzet van de Provincie niet gericht is op de bijstook van biomassa in centrales, in tegenstelling tot het beleid van de Rijksoverheid. Dit in reactie op vragen van GroenLinks Brabant over de 1,2 miljard euro subsidie voor de bijstook van biomassa in de Amercentrale.

GroenLinks Brabant verwonderde zich over het feit dat er zoveel geld naar de Amercentrale is gegaan terwijl dit effectiever ingezet had kunnen worden voor energietransitie. De Gedeputeerde geeft aan dat de subsidie getoetst wordt volgens de Rijksnormen en dat hieruit blijkt dat de bijstook van biomassa hoog scoort op het gebied van effectieve energie. GroenLinks Brabant zou graag zien dat dit soort subsidies, bijeengebracht door de Brabanders, ingezet wordt op zonne-energie, windenergie en energiebesparing in de gebouwde omgeving.