Groei megastallen slecht nieuws voor Brabant

Op 23 april werd bekend dat het aantal megastallen flink is toegenomen. Ook in Brabant. Terwijl juist onze provincie zegt voorop te willen lopen in verduurzaming van de veehouderij. “De doelen voor kringlooplandbouw lijken verder weg dan ooit”, aldus landbouwwoordvoerder Jade van der Linden.

Minder bedrijven en minder banen, meer dieren en meer grootschaligheid. Dat lijkt de tendens te zijn in de veehouderij in Nederland. Familiebedrijven stoppen; hun omgevingsvergunning en dierrechten gaan naar een ondernemer die er een megabedrijf van maakt. “Natuurinclusieve, grondgebonden familiebedrijven willen we in Brabant de ruimte geven als GroenLinks. Dat lukt niet als er juist industriële bedrijven oprukken”, stelt Jade.

GroenLinks Brabant wil goed in beeld krijgen van de groei aan megastallen in Noord-Brabant en stelt schriftelijke vragen aan het College.