Giftige stof PFOA in de recreatieplas Berkendonk in Helmond

Onlangs werd bekend dat tijdens metingen van het waterschap Aa en Maas de giftige en mogelijk kankerverwekkende PFOA in het water van recreatieplas Berkendonk is aangetroffen.

PFOA ofwel perfluoroctaanzuur is een chemische stof die wordt gebruikt voor producten om oppervlakten te beschermen, zoals de behandeling van tapijten en kleding, coatings voor kartonnen verpakkingen en anti-aanbaklagen.

De Europese Unie heeft geconcludeerd dat de stof onder andere niet afbreekbaar is in het milieu, een effect heeft op de voortplanting en mogelijk kankerverwekkend is. Ook kunnen risico’s voor de lever ontstaan. Sjo Smeets heeft vragen gesteld aan GS met betrekking tot de veiligheid, controle en verantwoordelijkheid.