Gesprekken informateur

De VVD heeft, als grootste partij, Helmi Huijbregts benoemd als informateur voor de provincie Noord-Brabant. Zij is momenteel Eerste Kamerlid voor de VVD en bekleedde in Brabant verschillende bestuurlijke en politieke functies, waaronder burgemeester in Oosterhout. Ze heeft als opdracht om de mogelijkheden te verkennen hoe te komen tot een nieuwe coalitie.

Alle partijen worden uitgenodigd voor een gesprek met de informateur. Op 25 maart voerden Hagar Roijackers en Tom Ludwig namens GroenLinks een eerste gesprek met de informateur. Komende week volgt een tweede gesprek volgen met alle partijen, waarna de informateur een advies zal uitbrengen over haar bevindingen.

  • Lees hier meer over de voortgang van de formatie.