Geen vergunning mestfabriek?

De initiatiefnemer van de Mestfabriek Biomineralen Roosendaal is voornemens om voor dit project opnieuw een vergunning aan te vragen in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Volgens Sjo Smeets is er in het noordelijke deel van de Brabantse Wal geen vrije ontwikkelruimte meer  beschikbaar. Sjo wil van GS weten of ze de vergunning gaan weigeren.