Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Vrijdag 29 juni hebben PS de provinciale inpassingsplannen GOL vastgesteld. GroenLinks stemde tegen. De fractie van GroenLinks heeft zorgen over de ontwikkelingen in de Baardwijkse Overlaat, de belangrijke strategische landschapsverbindingszone tussen het Rivierengebied en de Loonse en Drunense duinen.

Vanwege  het intensieve landbouwkundig gebruik in de Baardwijkse Overlaat en het belang van een goed functionerende ecologische verbindingszone op deze plek is het noodzakelijk te kiezen voor een robuust aangezette verbindingszone, met een maatvoering van 50 tot 100 meter i.p.v. de voorgestelde 25 meter. Hiermee worden bestaande robuuste ecologische zones langs het Drongelens kanaal en de Elshoutse Zeedijk, in eenzelfde maatvoering met elkaar verbonden.

GroenLinks vraagt zich af waarom een kwantitatieve onderbouwing ontbreekt bij deze plannen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de omwonenden. Een forse verkeersgroei is te verwachten aldus de MER-commissie. Tot slot heeft Sjo Smeets namens de fractie zijn zorgen geuit over het ontbreken van een financiële onderbouwing, een exploitatieplan en een uitgewerkte risicoparagraaf. Hierdoor zijn de maatschappelijke kosten en baten zijn niet helder. 

.