Experts veiligheid en milieu behouden voor Brabant

Dankzij GroenLinks blijven milieu- en veiligheidsexperts bij de Omgevingsdiensten zoveel mogelijk behouden voor Brabant. “Het ‘wegkopen’ van experts en het kwaliteitsverlies van onze diensten moet stoppen. Wij willen juist investeren in onze leefomgeving”, aldus Hagar Roijackers.

Bij de drie Brabantse Omgevingsdiensten is sinds 2013 de provinciale expertise gebundeld op het gebied van veiligheid, milieu en handhaving. Deze expertise is zeer gewild. Vanuit commerciële partijen, maar ook vanuit andere overheden. Medewerkers krijgen een aantrekkelijk aanbod en vertrekken vaak weer snel vertrekken vanuit de organisatie. Met het meenemen van kennis, netwerken en ervaring.

Noodzakelijke oproep

Tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2018 diende GroenLinks daarom een motie in met als titel: ‘Motie Behoud en ontwikkeling Brabantse expertise veiligheid en milieu’. Hagar Roijackers: “Een noodzakelijke oproep. Onze Staten hebben er veelvuldig op aangedrongen om de kwaliteit van de Diensten te verbeteren. Omgevingsveiligheid en omgevingskwaliteit is in het geding als expertise wegvalt. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn met onze gezondheid, onze veiligheid en ons leefmilieu.”

Afspraken en investeringen

Wat beoogt de motie? Concrete afspraken met medeoverheden om elkaars experts niet ‘weg te kopen’, vanuit de gedachte van één overheid met gemeenschappelijke taken en doelen voor de samenleving. De motie vraagt bovendien om een investering in behoud en ontwikkeling van de voor de provincie vitale functies op het terrein van veiligheid, milieu en handhaving.

Door het aannemen van de motie, die mede is ingediend door 50PLUS en de Partij voor de Dieren, droegen Provinciale Staten het College op om de benodigde middelen te vinden binnen de begroting voor 2019.