Effect van gebruik landbouwplastic op de bodem

Afgelopen zaterdag besteedde BNdeStem uitgebreid aandacht aan het toenemende gebruik van landbouwplastic in Brabant. Vorig jaar maart stelde GroenLinks hier vragen over aan het college. Op onze vraag naar de effecten op de bodem en voor de natuur antwoordde het college dat zij zich daar geen zorgen over maakt.

De huidige observatie dat het landbouw eerder/ langer en in grotere mate wordt gebruikt én de afgelopen lange periode van droogte is voor GroenLinks aanleiding om verdere onderbouwing van deze antwoorden te vragen.