Duurzaam boombeleid met Stichting bomenmakelaar

De motie ‘Bomen zijn de oplossing’ is aangenomen. Anne van Diemen, Statenlid namens GroenLinks bij de Provincie Noord-Brabant diende onlangs deze motie in met als doel: behoud en duurzame aanplant van bomen, zodat zo veel mogelijk CO2 vastgelegd wordt in biomassa of omgezet naar zuurstof.

Behoud van bomen is logisch, maar helaas niet vanzelfsprekend. Regelmatig worden gezonde, volwassen bomen gekapt omdat ze in de weg staan in een project, bijvoorbeeld een bouwproject of wegwerkzaamheden. Anderzijds zijn er gemeenten of projectontwikkelaars die graag volwassen bomen willen planten in een project. Bomen die direct sfeer geven, grote ecosysteemwaarde hebben, ruimtelijke kwaliteit en een gezonde omgeving bieden voor nu en de komende generaties. Veel waardevolle bomen hoeven niet gekapt, maar kunnen hun leven voortzetten op een nieuwe plek. Als vraag en aanbod maar bij elkaar komen en kennis gebundeld wordt.

Gemeenten beheren veel bomen en kunnen dus een grote bijdrage leveren aan het behoud van gezonde bomen. Door lid te worden van Stichting Bomenmakelaar draagt u bij aan een circulaire economie en de ontwikkeling van www.bomenmakelaar.nl, het online platform voor het verplanten van bomen. Door in de organisatie te borgen dat er geen gezonde boom meer gekapt wordt zonder de mogelijkheden voor verplanting onderzocht te hebben, geven we samen het goede voorbeeld!

Om een eerste stap te zetten in behoud en duurzame aanplant van bomen zijn Anne van Diemen en Arjan Zoontjens van Stichting Bomenmakelaar op 4 februari in gesprek gegaan over het initiatief; plant een klimaatboom. Een boom van een soort die bestand is tegen nieuwe klimaatomstandigheden en als het ooit moet, goed verplantbaar is. Hiermee wil Stichting Bomenmakelaar, liefst samen met alle gemeenten van Nederland, zich hard maken voor het duurzaam behoud van gezonde bomen. Deze klimaatboom staat symbool voor duurzaam boombeleid en is voor iedereen herkenbaar.

Doet u ook mee?