Door GroenLinks komen er pilots voor de vijf basisvaardigheden voor laaggeletterden in 2019

Bij de begroting van 2019 wisten we al dat de VVD er mee zou komen. Zo min mogelijk geld naar sociale veerkracht en samenleving. Want dat moeten de gemeenten maar doen vindt de grootste partij in de Brabantse Staten. GroenLinks is het daar niet mee eens.

Natuurlijk ligt het primaat van het sociale domein bij de gemeenten, maar de provincie kan heel goed aanjagen en bij elkaar brengen. Er zijn een aantal organisaties in Brabant die hiervoor worden gefinancierd door de provincie. Zo kunnen Zet en Zorgbelang, maatschappelijke en gezondheidsvraagstukken aanpakken en op de agenda zetten. En Cubiss is de partij die de bibliotheken ondersteunt en zorgt dat opgedane ervaring en kennis, vaak in de vorm van activiteiten, bij alle Brabantse bibliotheken terecht komen.

Cubiss heeft een opdracht van de provincie om laaggeletterdheid via de bibliotheken te bestrijden. Maar in de uitvoering daarvan is duidelijk dat mensen die laaggeletterd zijn vaak ook een aantal andere basisvaardigheden missen. Bijvoorbeeld gezondheids- of financiƫle vaardigheden. Aandacht kunnen besteden aan deze vaardigheden bij laaggeletterden is hard nodig en voor iemand die toch al moeite met lezen, schrijven en rekenen heeft is het heel plezierig als hij geen extra moeite hoeft te doen om daarvoor weer andere hulp te zoeken.

Cubiss heeft de Schijf van Vijf-basisvaardigheden ontwikkeld en wil die gaan inzetten op bibliotheken in Brabant. Maar de provincie had daar geen geld voor over. Bij de begroting heeft Patricia Brunklaus namens GroenLinks een amendement ingediend van 150.000 euro zodat er in 2019 van start gegaan kan worden met een aantal pilots. Als dat werkt kan worden bekeken of het programma over heel Brabant kan worden uitgerold. Goed dat we op sociaal vlak iets hebben bereikt dat voor mensen die het het hardst nodig hebben veel betekent.