Door GroenLinks gaat Brabant aan de slag met brede welvaart

GroenLinks hecht grote waarde aan een breed begrip van welvaart. Hoe het met onze samenleving gaat kun je wat ons betreft niet alleen aflezen aan de groei van ons Bruto Nationaal Product. Andere zaken, zoals kansengelijkheid, een eerlijke inkomens- en vermogensverdeling, onderwijs, natuur en een gezonde leefomgeving spelen evenzeer een rol.

Bovendien vinden wij met Kate Raworth dat het huidige concept van economische groei achterhaald is. Wat is groei als die zelfde groei de ecologische basis van ons bestaan en dus ook van onze economische ontwikkeling uitholt? Wat is groei als daardoor mensen aan de bedelstaf raken of als moderne slaven moeten werken? Economische ontwikkeling is nu eenmaal begrensd door de ecologische draagkracht van onze aarde. En economische ontwikkeling mag niet ten kosten gaan van mens en maatschappij, maar moet die juist versterken. Het Donut-model van Kate Raworth doet daaraan recht. Economische ontwikkeling moeten we zien als een circulair, regeneratief systeem (net als de natuur!) dat zich afspeelt binnen ecologische en sociale grenzen. Om die reden introduceerden we als GroenLinks Brabant bij de begrotingsbehandeling dit Donut-model in de vorm van de Brabantse Bagel.

Al eerder, op 21 april jl., werd de GroenLinks-motie over de Brede Welvaartsindicator voor Brabant aangenomen. Net als het Donut-model een instrument om niet economische groei centraal te stellen, maar zaken als kansengelijkheid, de verdeling van inkomen, de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, onderwijs, de ontwikkeling van de huizenmarkt, natuur en een gezonde leefomgeving. Allemaal zaken die onze welvaart bepalen.

Via een memo hebben Gedeputeerde Staten laten weten de bredere blik op welvaart te onderschrijven. Daarbij wordt expliciet verwezen naar het gebruik van de Brede Welvaartsindicator (BWI), de Brabantse Bagel en de Duurzaamheidsbalans als mogelijke instrumenten. Gedeputeerde Staten gaan de komende maanden na hoe de ontwikkeling van welvaart als indicator of set van indicatoren kan worden opgenomen in de Perspectiefnota 2018.

Kortom, onze GroenLinks-inzet om anders naar economische ontwikkeling te kijken, begint zijn weg in de Brabantse beleidspraktijk te vinden. Dat is geen ‘winst’, maar van ‘waarde’!