Brabant heeft een druk wegennet. Sterker nog, de Brabanders leggen fors meer kilometers af in de auto dan de gemiddelde Nederlander. Na koploper Flevoland is Brabant de tweede provincie op het gebied van autobezit en -gebruik. We leggen in Brabant ook steeds meer nieuwe wegen aan of verbreden ze. Helaas brengen de veelheid aan asfalt en autokilometers problemen met zich mee voor onze natuur. Niet alleen door de stikstofuitstoot. Jaarlijks komen vele dieren onder onze autobanden omdat de wegen belangrijke leefgebieden doorkruisen, en isoleren.

Het aantal dierenslachtoffers neemt toe. Zo kwamen vorig jaar onder andere 295 dassen, 169 vossen en 1043 reeën om in het Brabantse verkeer. Vogelslachtoffers en kleine dieren (zoals amfibieën) worden niet eens geteld omdat het te ingewikkeld zou zijn. Ook worden veel dieren aangereden die drachtig of zogend zijn, waardoor bijvoorbeeld jonge dieren hun moeder kwijtraken en het niet zullen redden. De uiteindelijke dierensterfte is daardoor nog hoger dan dat we in de cijfers terugzien. Dit alles brengt daarnaast grote risico’s voor autobestuurders met zich mee. Elk jaar zijn er zo’n 8.000 auto-ongelukken met wild in Nederland, soms met ernstige gevolgen.

Is hier wat aan te doen? De provincie wil het Natuurnetwerk Brabant realiseren. Daarmee worden bestaande natuurgebieden met elkaar verbonden. Voorwaarde is wel dat diersoorten zich van het ene naar het andere gebied veilig moeten kunnen verplaatsen. Er zijn meer faunapassages nodig, waar dieren veilig over of onder wegen kunnen komen.

Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat er alleen al op Brabantse provinciale wegen 158 knelpunten zijn. Kosten om dit aan te pakken: 56 miljoen. Ook laat bij al reeds aangelegde faunapassages de aanleg en het onderhoud te wensen over. De samenleving komt daarom zelf in actie. Een mooi voorbeeld zijn de georganiseerde paddenoverzet-dagen. Brabanders vinden het belangrijk om hun natuur te beschermen.

Maar hoe mooi en goed deze initiatieven ook zijn: het is té weinig. De vorige provinciale coalitie (met daarin naast VVD en CDA óók GroenLinks, PvdA en D66) trok daarom 14 miljoen euro uit om knelpunten in het wegennet aan te pakken, en daarmee belangrijke soorten zoals de das te beschermen. Nu wordt deze investering grotendeels teruggedraaid. Belangrijke soorten komen daarmee onder druk te staan. Een verkeerde keuze die dodelijk uitpakt. Dassenwerkgroep Brabant en GroenLinks pleiten ervoor om meer rekening te houden met leefgebieden van dieren bij aanleg van nieuwe wegen, en het versneld aanpakken van knelpunten. Daarmee sla je meerdere vliegen in één klap. Want het levert niet alleen winst op voor de dieren en de natuur, maar je verbetert ook de veiligheid voor de Brabander én elke andere deelnemer in het verkeer.

Willy Thijssen, Stichting Dassenwerkgroep Brabant

Tom Ludwig, Statenlid GroenLinks

Dit opninieartikel is gepubliceerd in het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en de Gelderlander.