De plastificering van het Brabantse landschap

Met het voorjaar in de lucht worden er weer heel wat gronden ingepakt. Met grote rollen plastic worden vele hectares grond afgedekt. Vogels kunnen zich daar niet meer voeden, regenwater kan niet meer goed weglopen en de grond stikt. Bovendien wordt de kwaliteit van het landschap in negatieve zin beïnvloed. Het plastic blijft vaak het gehele voorjaar en zomer op de velden liggen. Het gaat hierbij zowel om zwart als wit plastic, plat op de grond of met kleine boogjes.

In de verordening ruimte wordt alleen gesproken over teelt ondersteunende kassen (Vr artikel 29). Nergens wordt gesproken over teelt ondersteunende maatregelen, zoals het plastificeren van grote stukken landbouwareaal. Ooit was er sprake van dat dit soort teelt ondersteunende maatregelen alleen mochten plaatsvinden aangrenzend aan een bouwoppervlak en voor een beperkt aantal m2. Bovendien waren de zogenaamde plastic bogen niet toegestaan.

GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan het College van GS.