De houdbaarheid van de huidige Blokkendozen in vraag gesteld

Een futuristisch distributiecentrum midden in de stad waar een ondergrondse trein aankomt met containers en waar elektrische wagens en busjes de pakketjes door de stad brengen. Het is ideaalbeeld van Merten Nefs, de eerste spreker op uitnodiging van Brabant Kennis, hoe de toekomst van de distributiecentra er uit zouden moeten zien.

“Dit duurzame distributiecentrum is geen toekomstmuziek, maar realiteit in Parijs. Het is speciaal ingericht om de afstand zo kort mogelijk te houden, de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden en dankzij elektrisch vervoer op plaats van bestemming komt.”

Merten Nefs, architect en onderzoeker van de Vereniging Deltametropool, zegt zich zorgen te maken over de ‘verdozing’ in Noord-Brabant tijdens Night University 2019. Statenleden Tom Ludwig en Michiel Philippart volgen het college Blokkendozen en Biodiversiteit, waar over verrijzende distributiecentra wordt gesproken, wat gevolgen heeft voor het verdwijnen van beschikbare ruimte voor de natuur en biodiversiteit. Tom, met natuur in zijn portefeuille in de Staten: “De ruimte is schaars in Brabant. We moeten daarom goed nadenken hoe we omgaan met de distributiecentra, want tegelijkertijd is de opgave om natuurgebieden in Brabant te verbinden enorm.” Het huidige college gaat over wat je kunt doen om deze opgaves te combineren.

Brabant Kennis nodigde ook Daan van Soest, docent aan de Universtiteit Tilburg, uit. Hij geeft het tweede college van de avond. “Als de blokkendozen er moeten komen, dienen ze aan de snelweg te komen. Niet bij de natuur in de buurt. Als we nadenken over een nieuwe planning van Nederland, dan wen er maar aan dat we steeds meer logistiek zullen zien en geen natuur. Hoe mooi de weg door de natuur ook is, het is funest voor het aanpalende gebied. Snelwegpanorama’s zijn vroeger bewust bedacht om vanuit de auto te kunnen genieten van het landschap, maar de bedreiging voor de biodiversiteit weegt hier niet tegenop.”

Michiel, Economie (en dus blokkendozen) in zijn portefeuille in de Staten sluit zich hierbij aan. “Hoewel deze centra veel werkgelegenheid creëren, zijn snelwegpanorama’s niet meer van deze tijd. Zo’n distributiecentrum als in Parijs, is een mooie stip aan de horizon voor Noord-Brabant”, aldus Michiel. Hij en Tom organiseren 26 oktober samen met de Tilburgse GroenLinks-afdeling een werkbezoek aan een distrubutiecentrum.. Cees-Jan Pen, lector Regionale Concurrentiekracht bij de Fontys, sluit hier bij en geïnteresseerden zijn daarbij welkom om aan te sluiten.

Op het einde bij de vragenronde willen Tom en Michiel weten of zo’n futuristische blokkendoos zoals in Parijs ook in Noord-Brabant haalbaar is. “Absoluut”, zegt Merten Nefs zonder enige aarzeling zijn stem. “Het grootste probleem in Brabant is dat wij niet genoeg schaarste hebben qua ruimte. Daarom heeft Parijs veel innovatiever moeten denken.”

Wie interesse heeft om 26 oktober mee te gaan, kan contact opnemen met de fractie van GroenLinks Brabant.