Dankzij GroenLinks extra aandacht voor mensen met kleine beurs in zonneproject

Onlangs stemden Provinciale Staten in met het verstrekken van een lening aan gemeenten in Zuidoost-Brabant. Met deze lening financieren zij de plaatsing van zonnepanelen op daken van particulieren. Dankzij GroenLinks wordt een flink deel van de lening besteed aan mensen met een kleine beurs.

Het is deze groep die te maken heeft met relatief hoge energielasten. Zelf opgewekt groene stroom levert deze mensen dus relatief veel op. Goed voor het milieu én goed voor de portemonnee.

GroenLinks hecht eraan dat de energietransitie in Brabant eerlijk verloopt. Wij pleiten er daarom voor dat ook hier de sterkste schouders, de zwaarste lasten betalen. De praktijk is namelijk anders: gewone huishoudens, de kleinverbruikers, betalen veel meer energiebelasting dan grootverbruikers. En omdat met deze opgebrachte belasting subsidies worden versterkt waarmee duurzame energieprojecten worden gefinancierd die voor een belangrijk deel worden benut door grootverbruikers, is er feitelijk sprake van een dubbele financiële transfer van klein- naar grootverbruikers.

Zeker mensen met een kleine beurs hebben het nakijken omdat zij het geld niet hebben om bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen. Extra aandacht voor deze groep is daarom hard nodig!