Dankjewel, Patricia en Sjo

Op woensdag 27 maart namen de Staten tijdens de laatste Statenvergadering van de bestuursperiode 2015-2019 afscheid van de vertrekkende Statenleden. Waaronder Patricia Brunklaus en Sjo Smeets van GroenLinks.

Patricia Brunklaus heeft als Statenlid en fractievoorzitter acht jaar lang namens GroenLinks geknokt voor een eerlijker, groener en socialer Brabant. Dit deed ze onder meer in de commissies Transitie Stad en Platteland, Ecologie en Cultuur en Samenleving. Ze was in haar tweede Statenperiode technisch voorzitter van de Staten. Op haar naam staan mooie successen, zoals de motie Doe-budgetten en ondersteuning Dorpscoöperaties, de motie Molenaars in het Zonnetje, de motie Kans voor de Dans en de motie Glas-voor-Glasregeling. Ze heeft zich ook met verve uitgesproken tegen bezuinigingen op het Noord-Brabants Natuurmuseum en de Philharmonie Zuid en tegen permanente bewoning van vakantieparken en ‘plastificering’ van het platteland. Vlak voor haar vertrek kreeg ze te horen dat de mega-varkensstal bij Lavi in Dorst-Oosterhout er niet mag komen, een onderwerp waar ze zich al vanaf 2013 voor inzet (samen met oud-Statenlid Sietzke Schokker). Op die plek komen huizen, dus een socialere bestemming. Een mooi resultaat aan het einde van een prachtige provinciale loopbaan!

Sjo Smeets begon in 2014 als Statenlid voor D66. Hij zette zich daar in vanuit de commissie Ecologie voor betere handhaving en beter meten. Doordat hij ontevreden was over de ‘verrechtsing’ van D66 en het verlies van het sociale gezicht, besloot hij tot het lidmaatschap van GroenLinks. Kennismaking met het boek ‘De Mythe van het Economisme’ van Jesse Klaver gaf hem het laatste zetje.

Hij stapte over naar de Statenfractie van GroenLinks en zette zich daar in voor belangrijke provinciale dossiers: het hoogspanningstraject 380 kV, de N629, betere arbeidsvoorwaarden voor buschauffeurs, cyber security en de Brabantse Omgevingsvisie. Vorig jaar was hij voorzitter van de programmacommissie van GroenLinks Brabant.

Patricia en Sjo, veel dank voor al jullie werk voor GroenLinks Brabant!