Nu de coronacrisis alweer een half jaar gaande is, is het tijd om de balans op te maken. Over het economisch steunpakket houdt de Gedeputeerde een ‘coronaspreekuur' met de Staten. In de ontwikkelingen van de afgelopen maanden raakt ondergesneeuwd dat Brabant nog altijd de meeste ziekenhuisopnamen en doden te betreuren heeft (per 100.000 inwoners). 

Weliswaar is er nu een meer gelijkmatige verspreiding van het aantal besmettingen over Nederland, maar de ernst van de infectie is nog altijd het grootst in onze provincie. De zieken en doden concentreren zich nog steeds in belangrijke mate in het oosten van de provincie; niet toevallig ook de grootste clusters van luchtvervuiling.

In antwoord op Kamervragen van Groenlinks en de Partij voor de Dieren is aangekondigd dat onderzoeksmogelijkheden worden verkend over de (complexe) relatie tussen luchtvervuiling, intensieve veehouderij en de impact/ernst van covid-19-infecties. Veehouderij is echter maar één van de grote emissiebronnen. Minstens even belangrijk zijn industrie en wegen.

GroenLinks heeft  vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.