Chemische gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden

Chemische gewasbeschermingsmiddelen hebben grote invloed op onze leefomgeving, gezondheid en biodiversiteit. Het professioneel gebruik ervan  buiten de landbouw is verboden sinds 2017. Voor sportvelden geldt een uitzondering. De fractie stelde Statenvragen. 

Nu loopt er al jaren een Green Deal sportvelden om in 2020 alle sportvelden chemievrij te beheren. De GroenLinks-fractie vindt het voor onze gezondheid, onze waterkwaliteit en onze biodiversiteit van groot belang om chemische bestrijdingsmiddelen zo snel mogelijk uit te faseren op sportvelden. Het is ook mogelijk, dat laten al vele sportvelden in Brabant zien.  Vorige maand heeft staatssecretaris Van Veldhoven aangegeven dat vanaf 2020 chemische bestrijdingsmiddelen verboden zijn op sportvelden, behalve in uitzonderlijke situaties. Dan geldt onder strikte voorwaarden een tijdelijke vrijstelling. De fractie van GroenLinks heeft daarom  vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld, inmiddels zijn de vragen beantwoord door GS.