Burgemeesterskwesties: hoe transparant zijn de procedures?

Afgelopen maand diende de burgemeester van Oosterhout zijn ontslag in vanwege zijn gedrag in het openbaar. Hierover liepen de emoties hoog op en werd er heel wat gepubliceerd. GroenLinks vroeg zich af welke rol de Commissaris van de Koning speelt in dit soort kwesties.

De CdK is verantwoordelijk voor het benoemen van de burgemeesters, nadat die door de gemeenteraad zijn voorgedragen. Maar hoe werkt het als een burgemeester terug treedt? En wat als dit om redenen gebeurt zoals in Oosterhout? Heeft dat invloed op het wel of niet uitkeren van het wachtgeld? Patricia Brunklaus vroeg dit na bij de CdK Wim van de Donk, die duidelijk maakte dat hij hier geen invloed op, omdat dit gewoon bij wet geregeld is. Dus ook de Minister moet zich daaraan houden. En verdere vragen over de procedures horen in de Tweede Kamer thuis. Onze GroenLinks fractie in de 2de Kamer pikte dit snel op en stelde hierover gelijk vragen aan de minister. En het antwoord kwam snel. In de brief van de minister kun je hier meer over lezen.