Tijdens een presentatie van de BOM (Brabantse OntwikkelingsMaatschappij) bleek de start van de inzet van het breedband- en het energiefonds uitermate teleurstellend. Het aantal projecten dat in 2014 en 2015 van start kunnen gaan is erg beperkt. De BOM heeft veel aandacht besteed aan het op orde brengen van haar organisatie, maar lijkt nog steeds niet in staat om deze grote projecten met enige snelheid van de grond te tillen.

Breedbandfonds ondermaats

In juni 2013 is besloten tot de oprichting van een aantal fondsen, waaronder het breedbandfonds met een budget van 50 miljoen Euro. Bijna anderhalf jaar later zit men nog in de opstartfase met een heel beperkte projectorganisatie. Men heeft tot nu toe slechts 4 projectinitiatieven ontvangen, waaronder die van HSL/Net in Heeze/Leende. Ook slechts 2 aanvragen zijn gepubliceerd. Wie dacht dat het Breedbandfonds in een grote behoefte zou voorzien heeft het dus gruwelijk mis. Voor 2015 zou men 4-6 projecten willen honoreren in een pilot van rond de 7 miljoen. Een pilot? Ook wil men nog een marktverkenning uitvoeren. Curieus! Daarnaast geeft men toe dat de technologische ontwikkelingen erg snel gaan. Tegen die achtergrond heeft een gesprek plaats gevonden met KPN over het opwaarderen van koper, zo meldde Irene Lammers van de Provincie.  ADSL is natuurlijk al sneller geworden, maar uiteraard komen HDSL en UDSL (veel snellere versies koper) er al aan. Op deze snelle ontwikkelingen is door GroenLinks bij de behandeling van de fondsen bij voorbaat gewezen. Niet alleen glasvezel en de kabel zijn relevant, maar ook koper en mobiele oplossingen. Mobiel is 5G al in de maak!!

Tijdens de bijeenkomst wees GroenLinks op de problemen bij het paradepaardje HSL/Net (dat tijdens de behandeling van het Breedbandfonds vorig jaar gepresenteerd werd als voorbeeld). Zo krijgen de aandeelhouders geen inzage in de exploitatierekening, is de toenmalige netbeheerder failliet gegaan en geeft de huidige netbeheerder niet alle providers ruim baan. Zo wordt het signaal van XS4ALL niet doorgegeven. Rob van Arkel van de BOM gaf aan dat de toegankelijkheid uiteraard 100% dient te zijn en dat HSL/Net kritisch gevolgd wordt omdat niet alleen de kern van Heeze/Leende bediend moet worden, maar vooral ook de buitengebieden. En daar zijn ernstige twijfels over. Zeker tegen de achtergrond van een kritisch rapport van Prof. Koelewijn dat de aandeelhouders hebben laten opstellen, aldus van Arkel.

In het Eindhovens Dagblad werd enkele weken geleden al gesignaleerd dat het Breedbandfonds zo weinig aanvragen heeft dat wellicht de stekker uit het project zou worden getrokken. De Provincie ontkende dat de volgende dag stellig. Maar de feiten nu overziend is dat nog niet zo’n ondenkbaar scenario!

Energiefonds ook traag van start

Tijdens de bijeenkomst bleek ook de start van het Energiefonds buitengewoon traag te verlopen. Op dit moment zijn er vier projecten akkoord verklaard. Daaronder zijn een project met zonnepanelen ten behoeve van een bouwproject van een woningbouwcorporatie. Alsook een windernergieproject in Hazeldonk.

Verder heeft men momenteel 20 investeringsaanvragen. Echter men heeft voor 2015 slechts 6 miljoen Euro uitgetrokken voor 4 transacties. Terwijl het fonds 60 miljoen Euro omvat. Met dit tempo duurt het nog lang voor de doelstellingen bereikt zijn.

Twee criteria zijn voor deze projecten van groot belang, namelijk CO2 reductie en revolverendheid. Het lijkt erop dat deze criteria vertragend en belemmerend werken. CO2 reductie is natuurlijk belangrijk, maar minstens even relevant is het aantal kWh energiebesparing en energieopwekking dat geleverd wordt. En het criterium van revolverendheid lijkt te leiden tot  bovenmatige voorzichtigheid en bureaucratie.

Binnenkort bespreekt de commissie EZ, op initiatief van GroenLinks, de evaluatie van de Energieagenda van 2010. Daar ligt een rapport van bureau Technopolis aan ten grondslag dat zeer kritisch is over het wegzetten van de eerste tranche, die hoofdzakelijk bedoeld was ter ondersteuning van bedrijven die energietechnologie ontwikkelen. Onder andere de werkgelegenheid blijven sterk onder de maat der prognoses. Maar een echte bijdrage in Brabant voor de energietransitie levert dit natuurlijk niet op, zoals GroenLinks al eerder uitgebreid aangaf. Maar hopen dat het Energiefonds (tweede tranche voor echte energietransitie met gevestigde technieken) snel effectiever wordt. Maar de voortekenen zijn niet gunstig!

Theo Bouwman

tbouwman@brabant.nl