Brainport Eindhoven: innovatie heeft de toekomst

EINDHOVEN - Er is veel kritiek op Brainport. Toch is de gedachte goed. De Brabantse economie is één van de belangrijkste pijlers van de ‘BV Nederland’. Zo draagt Noord-Brabant 15 procent bij aan de jaarlijkse toegevoegde economische waarde in Nederland. Uit recent onderzoek van ABN Amro blijkt echter dat de hoge positie van Noord-Brabant als economische topregio onder druk staat.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad.

Arbeidsintensieve productie verdwijnt in rap tempo naar het buitenland. Kennisintensieve werkgelegenheid komt daarvoor terug. Het opleidingsniveau dat van de Brabantse werknemers gevraagd wordt, wordt daarmee hoger. Op deze ontwikkelingen moet worden ingespeeld met innovatie- en arbeidsmarktbeleid. Innoveren is het omzetten van kennis in succesvolle nieuwe producten en diensten en nieuwe processen en organisaties. Dit is van toenemend belang voor welvaart en welzijn. Voldoende innovatiekracht is nodig om blijvend een sterke positie in te nemen in een globaliserende economie.

 

Dynamische markt

De markt voor producten en diensten is dynamischer dan voorheen. Innovatie helpt bedrijven flexibel op de snel veranderende markt in te spelen. Innoverende bedrijven groeien 50 procent sneller dan hun passieve collega’s en gaan daarnaast langer mee. Innovatie is daarom goed voor omzet en werkgelegenheid. Een groter innovatievermogen is evenzeer nodig om belangrijke maatschappelijke vraagstukken op sociaal- en milieugebied aan te pakken.

De urgentie om aan onze innovatiekracht te werken is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Andere landen, zoals China en India, zijn beter in het genereren van nieuwe kennis en bedrijvigheid dan wij. Uit het onderzoek ‘van Brains naar Baten’ van ABN Amro blijkt dat de provincie Brabant het afgelopen jaar flink is gedaald op de ranglijst van meest innovatieve gebieden in Europa. De provincie stond in 2003 nog op plaats vier en nam vorig jaar positie twintig in.

 

Brabantse bedrijven

Uiteraard zijn de Brabantse bedrijven de belangrijkste bron van innovatie. Maar de overheid kan in stimulerende en faciliterende zin voor een extra impuls zorgen. Het is dan ook een wanvertoning dat driekwart van het geld uit het nationaal fonds voor economische structuur versterking naar de Randstad gaat. Dit terwijl Brabant de nationale trekker voor technologie en innovatie is.

De vier grote politieke partijen (CDA, PvdA, SP en VVD) gaven in hun programma voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 22 november expliciet aan dat er extra geïnvesteerd moet worden in innovatie. De provincie Brabant moet haar netwerk nu al mobiliseren richting Den Haag om het extra budget dat voor innovatie beschikbaar gaat komen, naar onze regio te halen.Voordat er in Zuidoost-Brabant daadwerkelijk van een kenniseconomie kan worden gesproken, moet er nog het nodige gebeuren. Zo is er nog veel te winnen met betrekking tot het ondersteunen van startende ondernemers en het bevorderen van internationale samenwerking. Innovatie houdt niet op bij de landsgrenzen. Er moet daarom samenwerking worden gezocht met partners in Noord-Amerika en Azië.

 

Schooluitval

Daarnaast is het belangrijk dat een bedrijf dat over het vermogen beschikt om innovatief te zijn over werknemers met de juiste kennis kan beschikken. Daarom moet de overheid ervoor zorgen dat schooluitval wordt bestreden en dat er voldoende stageplekken beschikbaar zijn.Anderzijds moeten werknemers voortdurend worden bijgeschoold zodat de kenniseconomie ook voor laag- en middelbaar geschoolde mensen werkgelegenheid oplevert. Tot slot behoort het tot de gezamenlijke taken van de verschillende betrokken bestuurslagen ervoor te zorgen dat er naast een stuk bewustwording ook een gevoel van enthousiasme en betrokkenheid ontstaat bij het Brabantse midden- en kleinbedrijf.

 

Speerpunt

Ondanks het deels negatieve rapport van ABN Amro is het voor mij duidelijk dat innovatie de komende jaren een speerpunt in het provinciale beleid moet blijven. Zuidoost-Brabant beschikt met bedrijven als Philips en ASML en instellingen als TU/e en TNO nog steeds over goede papieren om bij de meest innovatieve regio’s van Europa te horen. De Brabantse economie moet weerbaarder worden. Innovatie is de sleutel om deze missie waar te maken.