Brabants Wensvervoer

In Brabant is behoefte aan vraaggericht aanvullend en kleinschalig openbaar vervoer in de kleine kernen, afgelegen wijken en dorpen. Goed OV is belangrijk voor deelname aan het maatschappelijk verkeer.

GroenLinks diende bij de begroting een motie in waarin GS wordt verzocht de haalbaarheid van pilotprojecten in Brabant te onderzoeken en daarvoor kennis te halen en delen met de Provincie Limburg waar een soortgelijk project succesvol is sinds 2014.

De motie is aangehouden gelet op het late tijdstip van bespreking. Bovendien zegde de gedeputeerde Henri Swinkels toe dat hij zou bekijken of dit een pilot-project in het kader van het programma sociale veerkracht kan worden.