De aanwezigen bij het werkbezoek

Brabantbrede GL-visie Blokkendozen in ontwikkeling

Uit alle hoeken van Brabant zijn afgelopen zaterdag 24 raads- en commissieleden, statenleden en wethouders bij elkaar gekomen om visie en invloedstrategie te ontwikkelen om de toekomst van logistiek in onze provincie duurzaam te veranderen.

,,Het is een bijzonder interessante en leerzame conferentie geweest over de problematiek rondom blokkendozen in Brabant”, aldus Björn Bögeman, raadslid uit Waalwijk. ,,In Waalwijk bij Bol.com worden de arbeidsmigranten gehuisvest rondom het logistieke centrum. Het werd duidelijk in de zaal dat niet iedereen dat een acceptabel alternatief vindt. Daarom is het goed om de koppen bij elkaar te steken en dit onderwerp in den breedte te bespreken.”

Decathlon

In totaal bezocht een groot deel van de aanwezigen op de conferentie in Tilburg in de voormiddag het in aanbouw zijnde logistieke centrum van de Decathlon. ,,Dit is een voorbeeld in Tilburg waarbij het op een bestaand centra wordt gebouwd. Dat is uiteraard beter dan op een geheel nieuw terrein”, benadrukt Evelien Kostermans, fractievoorzitter van GroenLinks Tilburg. ,,Qua duurzaamheid, circulariteit en Smart Logistics kan bij dit centrum nog wel wat worden verbeterd.”

Statenfractie GroenLinks

Organisatoren statenlid Michiel Philippart, woordvoerder van Economie, en Tom Ludwig, statenlid en natuurwoerdvoerder, trapten de middag. ,,Voor ons is het van belang dat we een coherente Brabantbrede GroenLinks-visie ontwikkelen, in nauwe samenspraak met de lokale afdelingen. Die visie moet de basis vormen van de toekomst van logistiek in Brabant”, aldus Michiel en Tom. ,,Vanuit die visie in combinatie met helderheid over het besluitvormingsproces moeten we zorgen dat we de komende jaren onze politieke macht in de provincie tot uiting laten komen in passende logistiek in plaats van enorme dozenverschuivende centra die onze ruimte en zich van de provincie verpesten.”

Bestuurlijk perspectief

Nadat de twee hoofdsprekers hun bijdrage hebben gehouden, was het de beurt aan de Tilburgse wethouder Mario Jacobs, in wiens portefeuille de distributiecentra vallen. ,,Het is van belang om Brabantbreed een aantal waarden te destilleren van hoe we de toekomst zien. Bijvoorbeeld de 10 waarden van de logistiek. Daarom is die werkgroep rondom dit thema een goede weg”, aldus Jacobs, die benadrukt dat hierin duidelijk moet worden wat voor logistiek je wil. ,,Je moet helder krijgen wat bij de lokale economie past en hoe je waarde toevoegt aan de producten die binnenkomt in plaats van een doos van A naar B schuiven. Ook is het van belang dat GroenLinks nadenkt wat het wil combineren op locatie. Vanuit daar kun je invloed uit oefenen op strategische documenten, gronduitgiften en omgevingsvisies.”

Meld je aan voor de werkgroep Blokkendozen om mee te schrijven aan de Brabantbrede GroenLinks-visie inzake Blokkendozen en daarna aan de invloedsstrategie

Visie op de toekomst van de Blokkendoos

Merten Nefs van de Deltametropool promoveert op logistieke centra en zijn visie sluit nauw aan bij het gedachtengoed van GroenLinks. ,,Arbeidsmigranten huisvesten op een logistiek terrein moet je volgens mij niet willen”, aldus Nefs, die een zelfgemaakt kaart liet zien waar je in vrijwel heel Brabant kunt zien hoeveel logistieke centra erbij zijn gekomen sinds 1980 en hoeveel werkgelegenheid deze opleveren. ,,Er wordt vaak gedacht, hoe groter de centra, hoe minder werkgelegenheid, maar dat is niet het geval.” Bij het zien van de kaart waren alle aanwezigen aan het scherm gekluisterd. ,,Die digitale kaart heb ik zelf gemaakt. Ik ben architect van huis uit en dit vormt de databases van mijn promotietraject.”

Esthetische vormgeving, herstructurering van bestaande terreinen, kiezen om de hoogte of diepte in te gaan in plaats van de breedte, waardetoevoeging aan de producten zoals vroeger in de klassieke fabriek, adaptief en circulair werken, kiezen voor high-end locaties en het eisen stellen aan bedrijven inzake huisvesting van werknemers, infrastructuur, duurzaamheid; van alles kwam voorbij en zal de basis voor de werkgroep. ,,Zoals Philips vroeger in Eindhoven zijn verantwoordelijkheid droeg, is een mooi voorbeeld. Het is onzin om te denken dat dit nu niet meer kan worden afgedwongen. Je moet het alleen wel doen als gemeente en je niet tussen elkaar laten uitspelen.”

De volgende stap inzake de Brabantbrede GL-visie

In de komende tijd wordt de input vanuit de gemeenten en de conferentie zelf verwerkt tot een startdocument als basis voor de werkgroep Blokkendozen. Wie zich wil aansluiten bij de werkgroep, kan zich aanmelden bij Michiel Philippart via mphilippart@psbrabant.nl of 0625036874. In de werkgroep, die enkele keren per jaar bij elkaar gaat komen, wordt een conceptvisie en invloedstrategie Blokkendozen opgesteld. Bij een volgend werkbezoek (mogelijk de wooneenheden van arbeidsmigranten van Bol.com) wordt ook een conferentie georganiseerd om het visie- en invloedsdocument gefinaliseerd.