Brabant en Corona

De coronacrisis raakt ons allemaal. Zeker in onze provincie. Waar naar verhouding meer mensen ziek zijn en de hulpdiensten zwaar belast worden. Juist nu is het belangrijk om te zorgen voor elkaar, nu we als samenleving kwetsbaar blijken te zijn. Gelukkig zijn daar in Brabant al veel voorbeelden van. Vanuit de provincie dragen we ons steentje bij door de economie en culturele sector te ondersteunen.

GroenLinks Brabant wenst alle Brabanders veel sterkte. En dankt de mensen in de zorg en dienstverlening voor hun enorme inzet!