Brabant als klimaat-koploper

Brabanders kunnen goed pionieren. Van familiebedrijven tot techniekreuzen: Brabant heeft het. Brabanders gaan gewoon aan de slag, zetten door bij tegenslag en maken samen mogelijk wat niemand nog kon bedenken. Deze pionierskracht hebben we hard nodig voor de klimaateconomie van de toekomst. Een economie die ten dienste komt van mensen en niet ten koste gaat van de omgeving. Laten we van Brabant daarom klimaatkoploper maken.

Onze provincie heeft alles al in huis. De maakindustrie rond Tilburg, de technische kracht van Eindhoven, de enorme kennis over voedsel rond Den Bosch. En laten we de logistieke en biobased hotspot in West-Brabant vooral niet vergeten. Door dit alles te combineren, kan Brabant bouwen aan een keten die gezamenlijk zo min mogelijk grondstoffen verspilt – de kern van een circulaire economie. De provincie kan hier regie pakken. Dankzij de verkoop van Essent staan er bovendien nog miljoenen op de Brabantse bankrekening.

Een circulaire, klimaatbestendige economie kan Nederland ruim 50.000 banen en 7 miljard euro opleveren, zo berekende het Planbureau voor de Leefomgeving. Brabant kan een groot deel naar zich toe halen door gebruik te maken van haar innovatiekracht. Ondernemers én overheid samen. Daarom willen we dat de provincie Noord-Brabant een Klimaatloket opent voor vragen en co-financieringsmogelijkheden om circulair te kunnen ondernemen.

Waar grondstoffen schaars worden en de klimaatverandering merkbaar wordt, is de provincie is bij uitstek partij. Denk aan de radicale verduurzaming van de gebouwde omgeving. De provincie kan samen met gemeenten een Brabants Duurzaamheidsfonds vormen om woningen en andere gebouwen energieneutraal te maken. Ook het omvormen van veehouderijen naar circulaire, natuurinclusieve bedrijven kan een provinciale taak zijn. Daarnaast kan de provincie voorrang geven aan circulaire bedrijven bij het uitgeven van grond bij bedrijventerreinen. Zulke investeringen betalen zich terug in groene banen en economisch gewin, maar zeker ook in een schonere samenleving.

De uitputtende economie van vroeger maakt plaats voor de klimaateconomie van de toekomst. Denk je aan een provincie die alles in huis heeft om daarin te investeren, te pionieren en aan kop te lopen? Dan denk je aan Brabant.

Hagar Roijackers Lijstrekker GroenLinks Brabant

Bas van Weegberg Gemeenteraadslid GroenLinks Tilburg