Boxtel: de Bakermat van duurzaamheid in Nederland

Op 9 februari jl. bracht de Statenfractie van GroenLinks eindelijk een werkbezoek aan Boxtel. Eindelijk, omdat duurzame denkers en doeners daar al decennia actief zijn. En wie kent niet De Kleine Aarde? Een iconische plek voor duurzaam erfgoed in Brabant. Hoogtijd dus voor een bezoek!

In De Kleine Aarde spraken we ’s-ochtends met Mirjam Bemelmans van Schaliegas Vrij Nederland. Zij inspireerde ons met een presentatie over klimaatpsychologie: over een nieuwe mindset die nodig is om de uitdaging van klimaatverandering aan te gaan. Koppel het ook aan thema’s als veiligheid en zekerheid.

Vervolgens gingen we in de loop van de ochtend in overleg met de lokale PvdA-GroenLinksfractie. Met fractievoorzitter Anja van den Einden en raadslid Nico Bulter gingen we in op de toekomst van De Kleine Aarde en de ontwikkeling van het biomassaplein. Rondom de lunch schoof ook wethouder Peter van de Wiel van Combinatie95 aan. Hij gaf aan dat het geenszins de bedoeling is om dierlijke biomassa in het plein te verwerken en dat er alleen regionaal snoeihout op het biomassaplein zal worden verwerkt. Met als doel: hout zo hoog mogelijk in de waardeketen in te zetten. Dus eerst voor producten, dan voor vergisting en wanneer het niet anders kan voor verbranding. Via beide laatstgenoemde processen wordt dan lokale energie opgewekt. Zo ontstaat een lokaal circulair energiesysteem.

Tijdens de lunch kwam het idee op om te onderzoeken of het mogelijk is om De Kleine Aarde een bijzondere status te geven als duurzaam erfgoed van Brabant. Hierdoor zou de wens van Patricia van Rooij, aanwezig namens de Burgers van De Kleine Aarde, dichterbij kunnen komen om beter gehoord te worden in de nieuwe ontwikkelingen op De Kleine Aarde.

Na de lunch inspireerde ons Jan Juffermans, bekend van de werkgroep Voetafdruk Nederland, Platform Duurzame en Solidaire Economie, Transitie Boxtel en Fossiel Vrij NL. Hij liet onder andere zien dat windenergie op land, zelfs in en rond natuurgebieden, nodig is om diezelfde natuur te beschermen: klimaatverandering heeft namelijk een veel negatievere invloed op natuur dan de plaatsing van windturbines, die er mogelijk maar enkele decennia staan. Ook vestigde hij de aandacht op recente literatuur over eco-sufficiency, de donut-economie en de ware winst-aanpak. Tenslotte onderstreepte hij het belang van de aanpak van houtstook; slecht voor het klimaat en de volksgezondheid.

We sloten het werkbezoek aan Boxtel af met een bezoek aan Snew, een bedrijf dat ICT-apparatuur een tweede leven geeft door ze schoon te maken en kapotte onderdelen te vervangen. Eén van de vele duurzame bedrijven in Boxtel. Waarmee duidelijk werd dat duurzaamheid niet alleen nodig is, maar dat er geld mee verdiend kan worden. Op weg naar de eco-nomie van de toekomst!