Bomen zijn de oplossing

Tijdens de begrotingsbehandeling is de door ons ingebrachte motie ‘Bomen zijn de oplossing’ aangenomen.

Om CO2 reductie te realiseren is een goede mix aan maatregelen noodzakelijk. Bomen slaan geen CO2 op maar halen wel CO2 uit de lucht en zetten deze om in zuurstof en biomassa (zoals hout, blad en wortels).

We hebben Gedeputeerde Staten dan ook opgeroepen om bij de verkenning naar CO2 compensatie extra in te zetten op behoud van bomen en aanplant op plaatsen waar bomen tot wasdom kunnen komen.