Blunder ODBN en vergunning MACE OOC Oss

Op 24 november bleek dat door een procedurele fout de rechtsgang rond onduidelijkheden binnen de vergunningsverlening van MACE is vertraagd. Een hoger beroep rond de vestiging van de mestfabriek is niet ontvankelijk verklaard, doordat ODBN geen mandaat vanuit het College van GS kon overleggen. GroenLinks gaat vragen stellen in het vragenuur tijdens PS op 1 december.

Het gemeentebestuur van Oss spreekt al van een blunder. De vergunningsverlening loopt verdere vertraging op. De onduidelijkheden zijn nog niet opgelost. Het is een volgend signaal dat de ODBN niet optimaal functioneert.

GroenLinks heeft de volgende vragen aan het College van GS:

  1. Hoe kan het dat de ODBN bij de rechtszaak geen mandaat kon overleggen? Had het College dit kunnen voorkomen?
  2. PS kreeg een memo op 24 november waarin het College aankondigde in gesprek te gaan met de ODBN. Wat zijn de uitkomsten van dit gesprek geweest?
  3. PS heeft meermaals zorgen en kritiek geuit over de ODBN. Zo waren de begrotingen laat, hebben we meermaals extra geld moeten uittrekken voor vergunningsverlening en zijn de taken vanuit de decentralisatie van natuurbeleid (nog) niet goed belegd.
    Is ODBN wel goed toegerust voor alle basis- en verzoektaken van de deelnemers aan de GR?
  4. Is GS van plan om onderzoek in te stellen of er bij ODBN nog meer onvoorziene zaken uit de hoge hoed kunnen komen die het provinciale belang kunnen schaden?