In een opiniestuk van 20 augustus j.l. stelt statenlid Marcel Deryckere (CDA) dat de aangekondigde bezuiniging van 7 miljoen op de begroting van cultuur, sport en samenleving, onder andere gerealiseerd wordt door te stoppen met het programma sociale veerkracht.
 
Naar aanleiding van deze uitspraak hebben de fracties van de SP, Groenlinks en D66 vragen gesteld aan GS.