Bewust investeren in energiebesparing openbare gebouwen met groene banen

Gisteren werd er door provinciale staten in een taai debat gesproken over een voorstel dat gemeenten ontzorgt bij het energiezuinig maken van hun gebouwen, zoals scholen, sportaccommodaties en bijvoorbeeld gemeentehuizen.

De provincie maakt 100 miljoen euro vrij om mee te doen met het initiatief Bewust Investeren van ESG Erfpachtleningen. Dit kan gemeenten helpen om snel aan de slag te gaan met de verduurzamen van hun gebouwen. Opvallend was dat veel partijen toch huiverig bleken om aan dit soort initiatieven mee te doen. Het College bracht het als een manier om het provinciale kapitaal op een renderende en maatschappelijke manier te beleggen.

GroenLinks stemde van harte voor omdat gemeenten zo geholpen kunnen worden om aan de slag te gaan met de verduurzaming. Langer uitstel is slecht voor het klimaat en voor de portemonnee. Bovendien haalde de GroenLinks motie voor groene banen een grote meerderheid (alleen de PVV de CU/SGP en de Partij voor de Dieren waren tegen!). De motie houdt in dat de bedrijven die worden ingeschakeld voor de opdrachten van ESG Erfpachtleningen in Brabant starters en herintreders in dienst nemen en deze zo nodig bij- en omscholen.

.