GroenLinks stemde tegen plan om 18 miljoen te investeren in de ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Doel van de regeling is subsidies die betaald werden aan boerenbedrijven om kassen af te breken en schuren te slopen terug te verdienen door kavels aan de randen van het buitengebied te ontwikkelen. Maar er is geen enkel plan gemaakt om de investering hard te maken. De motie van GroenLinks om in januari met dit plan te komen werd unaniem door Provinciale Staten aangenomen.

Volgens het plan van Gedeputeerde Staten zou door deze extra investering de regeling die al een aantal jaar niet goed loopt vlot getrokken moeten worden. Van de 216 miljoen euro die destijds aan de agrarische sector werd betaald moet nog 103 miljoen worden terugverdiend. De extra 18 miljoen is nodig om twee partijen die jarenlang aan de regeling hebben verdiend uit te kopen. Door dit te doen krijgt de provincie een meerderheidsbelang en zou daardoor krachtdadiger kunnen optreden, aldus Gedeputeerde Staten.  

Flinterdun vindt GroenLinks dit voorstel van 18 miljoen euro om de ORR een nieuwe opzet te geven en twee van de participanten uit te kopen. Negen pagina’s om een krediet te vragen van 18 miljoen voor een regeling die eigenlijk al een aantal jaar niet goed loopt en waarover de Staten de afgelopen jaren nauwelijks werden geinformeerd.

Behalve kritiek op de beperkte informatie hierover en de zeer korte periode om een besluit te nemen – zelfs de VVD sprak over “met de rug tegen de muur” - had GroenLinks ook inhoudelijke bezwaren tegen het voorstel. Bij het instellen van de regeling Ruimte voor Ruimte was immers een van de redenen om de provincie een minderheidsaandeel te laten hebben het feit dat de provincie verschillende belangen heeft, zoals bescherming van natuur en landschap. Bij een aantal beslissingen kan de provincie met de verschillende petten te maken krijgen en wat telt dan zwaarder? De natuur of het geld? Aangezien de provincie keer op keer de belangen van de natuur opoffert voor economische ontwikkeling kun je bijna op je vingers natellen dat dit bij de verkoop van kavels ook het geval zal zijn.

De ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft de afgelopen jaren al € 7,7 miljoen gekost om de helft van de kavels te verkopen. Sinds 2008 is de verkoop drastisch gedaald en is de concurrentie met de gemeente toegenomen. Gemeenten hebben immers ook veel grond in de aanbieding die ze nauwelijks kwijt kunnen.  Achttien miljoen is niet niks en het zijn de inwoners van Brabant die uiteindelijk wederom opdraaien voor subsidies die zijn betaald aan boerenbedrijven om kassen af te breken en schuren te slopen. En dan te weten dat de provincie weer bezig is om de solistische kassenbouw toe te staan. Dit wordt dweilen met de kraan open.