Beschermen Brabantse gemeenten volksgezondheid?

In de gemeenteraad van Oss is onduidelijkheid ontstaan over de beleidsregel “Volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties”. Als het aan GroenLinks en de SP ligt wordt de gezondheid maximaal beschermd. Beide fracties stellen daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten: spannen gemeenten zich wel voldoende in als het gaat om de gezondheid rond mestinstallaties?

Onrust en onduidelijkheid

GroenLinks diende tijdens de marathonvergadering over de toekomst van natuur en veehouderij op 7 juli 2017 samen met Lokaal Brabant een motie in met als titel ‘Geen risico’s met de volksgezondheid’. Hagar Roijackers, lijsttrekker van GroenLinks Brabant: “In Brabant was veel onrust en onduidelijkheid over de effecten van mestinstallaties op de gezondheid van de omwonenden. Daar was ook weinig voor geregeld. Provinciale Staten steunden ons in het willen borgen van volksgezondheid bij nieuwe mestinstallaties in Noord-Brabant.”

Verbazing

De Osse wethouder Johan van der Schoot noemde in het Brabants Dagblad de eerdergenoemde beleidsregel ‘halfslachtig’, ook omdat het andere maatregelen in de weg zou staan. Deze uitspraak verbaasde Maarten Everling, lijsttrekker van de SP: “mij lijkt niets in de weg te staan om nog verder gaande maatregelen te nemen. Wij willen graag van het college horen of dat echt zo is. Alle raden die te maken krijgen met dergelijke plannen weten dan in ieder geval waar zij aan toe zijn.”