Behoud beschermde natuurgebieden in Brabant

Het kabinet wil de beschermde status van sommige Natura 2000-gebieden in Nederland heroverwegen. Het kabinet gaat hierover het gesprek aan met de Europese Commissie. GroenLinks Brabant stelt schriftelijke vragen aan GS.

 

 

Statenlid Tom Ludwig ‘Met het schrappen van natuurgebieden los je het probleem niet op. We moeten juist onze kwetsbare natuur beschermen zodat het niet verdwijnt. Ik vraag daarom aan het college om aan het kabinet aan te geven dat we in Brabant geen natuurgebieden willen schrappen.’