Begroting 2019: de Groene Elf voor Brabant

In 2015 zeiden we: GroenLinks wil dit College scherp houden. Een mooie opdracht. Met het bestuursakkoord leek fris beleid te zijn ingezet, door sommige partijen hier ‘een GroenLinks sprookje’ genoemd.

Wij waarschuwden toen al echter: de programma’s zijn niet concreet en zeker niet verreikend genoeg. Het beleid is onvoldoende gericht op de Brabantse balans tussen mensen, natuur en economische ontwikkeling. Met deze zinnen start Hagar de inbreng tijdens de begrotingsbehandeling.

Lees hier haar hele betoog.