Woensdag 1 juni hebben we een delegatie van de vestigingscommissie van Arriva Tilburg uitgenodigd om ons op de hoogte te stellen van de Tilburgse OV-situatie. De vestigingscommissie is de plaatselijke vertegenwoordiging van de OR. We ontvingen hen met 2 fractieleden van GroenLinks Brabant, een fractielid van PvdA Brabant en een raadslid van GroenLinks Tilburg.

De directe aanleiding was het besluit van de directie van Arriva om in Tilburg per direct al volgens de zomerdienstregeling te gaan rijden wegens gebrek aan chauffeurs elders in Brabant. Daarop hielden de Tilburgse chauffeurs maandag 30 mei een werkonderbreking. Zij zijn er namelijk van overtuigd dat wanneer Arriva de contractomvang van de tijdelijke chauffeurs uitbreidt, er voldoende chauffeurs beschikbaar moeten zijn. Terwijl het nu rijden volgens de zomerdienstregeling een mooie besparing oplevert voor Arriva, maar het verlaagt de service richting passagiers natuurlijk flink. Ook de chauffeurs die wel rijden gaan er op achteruit want de zomerdienstregeling gaat uit van een rustiger situatie op de weg waardoor de rijtijdenboekje korter zijn. Omdat het nu daarentegen heel druk is op de weg komen zij op veel ritten in tijdnood met alle ongewenste gevolgen van dien.

Er zijn inmiddels statenvragen gesteld en afhankelijk van de antwoorden daarop, zullen wij als GroenLinks-fractie verder actie ondernemen om Arriva te bewegen de dienstverlening op peil te houden en de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs (ook de tijdelijke) te verbeteren.