Airport Eindhoven, en nu?

Het huidige Luchthavenbesluit Eindhoven, daterend uit 2014 en is geldig tot eind 2019. Vóór 1 januari 2020 moet er een nieuw besluit liggen. Om tot dit nieuwe besluit te komen er een proces is gestart. Dit proces bevat meerdere onderzoeken over de toekomst van Eindhoven Airport.

Op dit moment is fase 1 gestart die betreft een analyse op basis van de volgende thema’s:

1. Economische spin-off (provincie Noord-Brabant)

2. Duurzaamheid, leefbaarheid en milieu (gemeente Eindhoven)

3. Landzijdige bereikbaarheid (provincie Noord-Brabant)

4. Luchtzijdige bereikbaarheid (Rijksoverheid incl. LVNL/CLSK)

5. Airport infrastructuur (Eindhoven Airport)

Vooruitlopend op deze onderzoeken hebben de Statenfracties van de PvdA en GroenLinks vragen gesteld aan GS.