Afgelopen vrijdag heeft er een brainstormende bijeenkomst plaats gevonden over het nieuwe op te stellen beleidskader vrijetijd, cultuur en sport genoemd een levendig Brabant. Wat opviel tijdens de chaotische bijeenkomst was dat er geen sprake was van brainstormen maar vooral de denkrichting en contouren voor het beleidskader kenbaar is gemaakt.

De SWOT analyse die men nog wil gaan aanvullen vanuit gesprekken met stakeholders zegt bijvoorbeeld bijna niets over cultuur, tipt sport aan en geeft vooral het beeld over versterking van toerisme. Naast de SWOT analyse heeft men inzicht gegeven in de financiële uitgangspunten waar zichtbaar werd welke bezuinigingsslag men wil maken. 

Namens GroenLinks heb ik mijn verbazing uitgesproken. Men zegt een levendig Brabant te willen maar dat kan alleen als iedereen mee kan doen terwijl men aandacht hiervoor vanuit de vorige portefeuille samenleving heeft geschrapt. Tevens heb ik aandacht gevraagd voor cultuur binnen het beleidskader omdat hierover niets stond in de presentatie. En dan binnen cultuur specifiek het talentenbeleid. Maar als mijn grootste frustratie heb ik benoemd dat beleid zou moeten gaan voor geld en dat de vraag die men ons voorlegt niet het ontwikkelen van een nieuw beleidskader is maar meedenken met een bezuinigingsvraag van 25 tot 50% op de gebieden vrijetijd, cultuur en sport. Concreet wil men tot 2023 7 miljoen bezuinigen op een begroting van 35 miljoen en tot 2030 een bezuiniging van 11 tot 18 miljoen gaan bereiken. Die 18 miljoen is zelfs meer dan 50%.

Het positieve is dat men ons vraagt mee te denken en men nu met het veld in gesprek gaat. Ik wil eenieder meegeven dat beleid voor geld dient te gaan en wij als GroenLinks ons moeten blijven inzetten voor een robuust cultuurbeleid, de juiste ondersteuning van het sportbeleid en vooral ervoor zorg moeten dragen dat iedereen mee kan doen en zijn of haar talenten kan blijven ontwikkelen.

De provincie gaat zich herbezinnen op de eigen rol en kerntaak maar voor ons staat vast dat juist cultuur, sport en een verbindend Brabant voor iedereen een toegevoegde waarde heeft waarin de provincie als coördinator, initiatiefnemer en ondersteuner van belang is. Gemeentes zitten in zwaar weer en juist nu zou de provincie ondersteunend en aanvullend moeten zijn. Laten we er samen voor waken dat cultuur, sport en aandacht voor de samenleving niet wordt afgebrokkeld. Dat de goede ondersteuningsstructuur voor sport en cultuur die juist zijn effecten begint af te werpen overeind blijft. En dat de provincie ook zijn sociale gezicht blijft behouden.

Ik zie het als een aftrap van een wedstrijd waarin wij ons niet gewonnen geven en met alle spelers als team zullen laten zien dat de waarde van cultuur, sport en samenleving niet van de provinciale politieke agenda gaat maar als kerntaak blijft bestaan.

Anne van Diemen