Afscheid in de Staten van Arno Uijlenhoet

Op 15 juni nam Arno afscheid van Provinciale Staten, nadat hij op 6 juni als wethouder in Waalre was geïnstalleerd.

 

Uit de afscheidswoorden van de Commissaris van de Koning en van GroenLinks fractievoorzitter Patricia Brunklaus kwam goed naar voren dat Arno een gewaardeerd lid van Provinciale Staten is geweest. Genoemd werd zijn degelijke optreden bij het platform Planning en Control, zijn visie op duurzame energie, waarbij hij altijd benadrukte dat burgers mede-eigenaar moeten zijn van windmolens, zonneweides en andere vormen van duurzame energie-opwekking. Met zijn aandringen op het meer inzetten op circulaire economie probeerde Arno vooral gedeputeerde Pauli ervan te overtuigen dat circulair ook echt circulair moet zijn. Arno bedankt voor je inzet en veel succes in Waalre.