Hieronder vind je een alfabetisch overzicht van de gemeenten waar GroenLinks-leden wethouder zijn namens GroenLinks of namens een met GroenLinks verbonden lokale combinatie of samenwerkingspartij.

GroenLinks-wethouders in Brabant:

 • Breda: Marike de Nobel, wethouder inkomen en cultuur, Peter Bakker wethouder klimaat en energie

 • Eindhoven: Saskia Lammers, wethouder welzijn, cultuur, werk en design, Samir Toub,  wethouder diversiteit, zorg , jeugd en maatschappelijke ondersteuning, Rik Thijs wethouder klimaat, grond, vergroening en energie

 • Helmond: Cathalijne Dortmans, wethouder jeugd, onderwijs, gezondheid, preventie, inburgering, brede welvaart, Arno Bonte, wethouder klimaat, duurzaamheid, energie, natuur en water en Brainport Smart District

 • ’s-Hertogenbosch: Ufuk Kâhya, wethouder talentontwikkeling, data en gezondheid

 • Land van Cuijk: Antoinette Maas (namens PvdA/GroenLinks), natuur , duurzaamheid en mobiliteit

 • Oosterhout: Willem Jan van der Zanden, wethouder sociale zaken, duurzaamheid, afvalvisie, kunst en cultuur, inclusie en dierenwelzijn

 • Oss: Dolf Warris ,wethouder openbare ruimte, klimaatadaptatie & milieu, stadscentrum en haar evenementen, cultuur, jeugdzorg, plan Walkwartier

 • Roosendaal: Klaar Koenraad wethouder  klimaat (transities), natuur en stikstof, landbouw, afval en vastgoed (waaronder onderwijshuisvesting)

 • Sint-Michielsgestel: Sam Goossens (namens PvdA/GroenLinks) wethouder volkshuisvesting, afval, natuur en landschap, duurzaamheid, inwonersparticipatie

 • Tilburg: Esmah Lahlah, wethouder bestaanszekerheid, kansengelijkheid en talentontwikkeling en Rik Grashoff, wethouder klimaat, groen, openbare ruimte en mobiliteit

 • Vught: Toine van de Ven (namens PvdA/GroenLinks), wethouder openbare ruimte, groen en water, klimaat en energie, gezondheid en bewegen, hulp en ondersteuning (Wmo), werk en inkomen (Participatiewet), sociaal werkbedrijf, armoede en schuldhulpverlening, ouderen, accommodatiebeleid, kunst en cultuur, subsidiebeleid