Gezonde stallen voor de Brabantse samenleving!

De problemen in de landbouwsector in Brabant zijn te groot. Onze bodem, water en lucht wordt vervuild en bewoners rondom intensieve landbouwgebieden ondervinden gezondheidsklachten. GroenLinks wil in Brabant een gezonde landbouwsector. Dat betekent geen megastallen en inzetten op dierenwelzijn en kwaliteitsproducten. Ons voedsel moet gezond, lekker, veilig en eerlijk zijn.

Dat betekent een omslag en het maken van fundamentele keuzes. GroenLinks maakt deze keuzes graag voor de belangen van de mensen, dieren en de leefomgeving.

Daarom kiest GroenLinks voor een natuurlijke veehouderij en niet voor megastallen. Die vormen het trieste symbool van een failliet landbouwsysteem. De veestapel dient ingekrompen te worden tot er een balans is bereikt met omwonenden, de leefomgeving en de gezondheid. We willen daarnaast het welzijn van dieren verbeteren. Kippen moeten kunnen scharrelen in de buitenlucht. Varkens moeten kunnen wroeten, koeien grazen.

GroenLinks Brabant staat voor een biologische landbouw. Als het aan ons ligt, zijn landbouwbedrijven grondgebonden en werken ze met omwonenden en omliggende bedrijven samen op basis van een duurzame bedrijfsvoering met gesloten kringlopen. De biologische landbouw in onze provincie wordt bevorderd met financiƫle bijdragen voor onderzoek, kavelruil en een stimuleringsfonds.

De gezondheid van Brabanders is van groot belang. GroenLinks wil in Brabant daarom geen vergunningen afgegeven voor grootschalige mestfabrieken onder het mom van duurzaamheid, of voor nertsfabrieken en geitenstallen. Daarnaast willen we dat boeren minder bestrijdingsmiddelen gebruiken. Zo houden we aandacht voor de gezondheid van onze mensen.