In de zomervakantie heeft ons aspirant bestuurslid Cevin Arts veel tijd gestoken in het analyseren van het verkiezingsresultaat van de Provinciale Verkiezingen in maart 2023. Als bestuur hebben we met direct betrokkenen de tot standkoming van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de campagne geëvalueerd. Op 30 september van 10.00 tot 12.00 uur willen we de resultaten voorleggen aan de Brabantse afdelingen en samen conclusies trekken wat we hieruit leren voor komende campagnes. De afdelingsbesturen ontvangen hiervoor de komende week een uitnodiging. De conclusies van 30 september presenteren we op de ledenvergadering van 25 november.