09.30 11.30 Thema Mobiliteit -> BO Mirt 

09.30 11.30 Thema Ruimte -> Expertmeeting regionale woondeals 

09.30 11.00 Platform Integriteit 

12.15 14.15 Thema Mobiliteit -> voortgang infrastructurele projecten in relatie tot stikstofdossier

12.15 14.15 Thema Ruimte -> BO Leefomgeving 

12.15 14.15 Thema Natuur en Milieu -> Toelichting VTH opdracht 2024 

14.30 16.00 Thema Mobiliteit -> OV/gedeelde mobiliteit 

14.30 16.00 Thema Ruimte -> Statenmededeling ontwikkelperspectief voor Novex gebied Stedelijk Brabant 

14.30 16.00 Thema Natuur en Milieu -> Ontwikkelingen omtrent het regionaal water en bodem programma 2022 - 2027 

16.15 18.15 Commissie sturen en verantwoorden, vanaf 16.45 openbaar

16.15 17.45  Thema Energie Toekomst Amernet, beschikbare bronnen van 2027